Επιστολή κατοίκου

Παρατίθεται επιστολή κατοίκου της Ιπποκρατείου Πολιτείας προς τον Δήμο Ωρωπού σχετικά με την μετεξέλιξη του Οικισμού μας σε Τοπική Κοινότητα.

Επιστολή για Τοπική Κοινότητα Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σχετικά με το εύλογο του αιτήματος που περιγράφεται σε επιστολή κατοίκου της Ιπποκρατείου Πολιτείας προς τον Δήμο Ωρωπού για την μετεξέλιξη του Οικισμού μας σε Τοπική Κοινότητα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας (Σύλλογος Ιπποκρατείου Πολιτείας Αφιδνών) ανακοινώνει κατηγορηματικά και προς κάθε κατεύθυνση, ότι η προώθηση της ικανοποίησης του αιτήματος αυτού θα πρέπει να γίνει αποκλειστικά και μόνο με τον παγιωμένο και πανελλήνια γνωστό προσδιορισμό του Οικισμού μας ως «Οικισμός Ιπποκρατείου Πολιτείας».

Καθίσταται φανερό ότι, τυχόν άλλη αναφορά της ονομασίας του Οικισμού μας (Αγίας Τριάδος κ.λπ.) σε όποιο και μάλιστα πριν από πολλά χρόνια, προεδρικό διάταγμα, επιβάλλει άμεσες ενέργειες για τη διόρθωσή της στο ορθό και προς την κατεύθυνση αυτή θα κινηθεί άμεσα ο Σύλλογός μας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο