Εκπαίδευση εθελοντών πυρασφάλειας

Υπενθυμίζουμε ότι η το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου έχει  προγραμματιστεί από τη Μ.Α.Κ.Ι.Π. η δεύτερη εκπαίδευση αναφορικά με Δασικές Πυρκαγιές. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.makip.gr

Μονάδα Αντιμετώπισης Κινδύνων Ιπποκρατείου Πολιτείας

Σχετικά:
Επιστολή Μ.Α.Κ.Ι.Π., 18.01.2013
Νέα Οραγνωτική Δομή της Μ.Α.Κ.Ι.Π. 16.01.2013
Αίτηση Υποψηφίου Εθελοντή Μ.Α.Κ.Ι.Π.