Γίνετε Μέλος

Μέλη του Συλλόγου μας μπορούν να γίνουν όσοι κατοικούν ή είναι ιδιοκτήτες ακινήτου στην Ιπποκράτειο Πολιτεία Αφιδνών, καθώς και τα μέλη  της οικογενείας  τους, στην οποία συμπεριλαμβάνονται σύζυγοι και μέχρι γ΄ βαθμού συγγενείς, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας τους κατά το χρόνο της εγγραφής τους.

Εάν επιθυμείτε να γίνετε μέλος, συμπληρώστε την παρακάτω αίτηση και στείλτε τη στο email: info@felleys.gr

Αίτηση Εγγραφής Μέλους